O magazínu

Zachovat  si zdraví a až do vysokého věku užívat si života- to nemusí být pouhým přáním. Zdraví, pohoda a výkonnost totiž nejsou dílem náhody. Ovšem bez osobního přispění nelze tohoto cíle dosáhnout, míra nasazení by však měla zůstat v určitých mezích.

Tomuto požadavku odpovídá náš magazín „Kouzlo zdraví“. Spojuje v sobě všechny tři nejvýznamnější pilíře zdraví- pohyb, relaxaci a výživu tzv. zdravý životní styl.

Vytváří tak předpoklady pro harmonický rozvoj těla, ducha a mysli. Všechno záleží jen na vás.

Začněte nejlépe hned a věnujte denně zhruba 15 minut svému zdraví. Budete-li uvedené rady důsledně dodržovat, rychle dosáhnete viditelných úspěchů.

Sestavte si svou osobní verzi programu a buďte zdraví a fit.