Zdravý imunitní systém je nejlepším lékem proti nemoci.

0

Každý den se do našeho těla pokoušejí vniknout miliony bakterií, virů, plísní a parazitů. Číhají ve vzduchu, v potravinách, na kůži. Tělo se proti těmto útočníkům brání důmyslnými obrannými mechanismy. Aby však tyto mechanismy mohly fungovat, musí být náš imunitní systém v pořádku.

První obrannou baštou našeho těla je kůže. Její ochranný kyselý plášť je pro mnoho mikroskopicky malých útočníků nepřekonatelnou bariérou. Platí to i o řasinkách a hlenu v horních cestách dýchacích. Slza a sliny obsahují enzym, který dokáže usmrcovat bakterie, a žaludeční kyselina zneškodňuje zárodky z potravy. Lékařské studie ukazují, že většina těchto systémů lépe funguje u lidí, kteří se hodně zdržují venku, protože vlivy okolního prostředí jako horko a chlad, vítr a slunce, výrazně posilují imunitní systém a tím i první ochranné bariéry.

Překonají-li viry první obrannou linii a proniknou-li do těla, aktivuje se další stupeň obrany. K tomu slouží imunitnímu systému velké množství vysoce komplexních mechanismů. Základ tvoří bílé krvinky neboli leukocyty, takzvané „zabijácké buňky, a protilátky neboli imunoglobuliny sestávající z proteinů. Jejich produkce je společným dílem několika orgánů. Celkem obsahuje „obranná armáda“ lidského imunitního systému více než tisíc miliard buněk. Jedna část se specializuje na rozpoznání a ohlášení vetřelců, druhá část je ničí. Výzkumy ukazují, že pohyb posiluje i rozličné mechanismy tohoto druhého obranného stupně.

Jako „klíč od zámku“ medicína rozlišuje dva druhy obrany: nespecifickou a specifickou.  Nespecifická obrana je aktivní již od narození, a zjednodušeně řečeno zneškodňuje vše, co na tělo denně útočí. Je sice rozsáhlá, ale vůči mnohým vzácným „vetřelcům“ bezmocná.

Specifickou obranu si musí tělo teprve osvojit, neboť se zaměřuje jen na viry určitých nemocí, které uniknou nespecifické obraně. Příkladem jsou plané neštovice, kdy viry nesou na povrchu určité znaky, tzv. antigeny, které imunitní systém rozpozná jako cizí. Tělo vytváří bílkovin, tj. protilátky, jež se přesně hodí k antigenu, a proto se tam mohou snadno uchytit, vklouznou tam jako klíč od zámku. Pro tento komplex antigen – protilátka může imunitní systém produkovat další bílkoviny, které pak ničí viry nebo aktivují buňky, aby zničily původce. Když infekce odezní, zapamatuje si tělo, jak vir vypadal. Pokud ho ještě jednou napadne stejný typ viru, narazí už v krvi na mnoho protilátek.

Aby imunitní buňky poznaly, co je tělu cizí, a tedy i nebezpečné, musejí se velmi brzy naučit, co je tělu vlastní. Toto poznání obdrží jako dědictví v orgánech, v nichž vznikly a zrály- například v kostní dřeni. Proto zdravý imunitní systém zaútočí na vlastní buňky jen v případě, že zdegenerují- jako například při rakovině. Nádory se tvoří teprve tehdy, když jsou zdegenerované buňky natolik změněné, že nejsou rozpoznány jako nemocné, nebo když je oslabena obranyschopnost organismu.

Je-li imunitní systém v nepořádku, může se v jednotlivých případech obrátit i proti svým zdravým buňkám. Tak tomu bývá při některých onemocněních autoimunity. O tom jak silný je imunitní systém, rozhoduje nejen genetická dispozice, ale důležitou roli hraje také způsob života. Mezi významné faktory patří příliš mnoho alkoholu, nadměrný stres a špatná, nevyvážená strava. A především nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Pokud je tělo aktivní, je i imunitní systém připraven k vysokým výkonům. Zdravý imunitní systém je nejlepším lékem proti nemoci, a proto je třeba ho neustále posilovat.

Jak podpořit svou imunitu a obranyschopnost organismu?

 • Otužujte své tělo
 • Každodenní pohyb venku stimuluje imunitní systém a aktivuje uzdravující síly v organismu.
 • Půlhodinka pohybu na čerstvém vzduchu podstatně zvyšuje počet obranných buněk.
 • Posilujte imunitní systém pomocí vitaminů a stopových prvků a minerálních látek.
 • Místo sladkostí jezte ovoce, podpoříte tím přirozenou obranyschopnost těla.
 • Imunitní systém funguje dobře jen tehdy, jeli duše v souladu s tělem.
 • Pozitivní životní postoj posiluje obranné síly.
 • Díky masáži chodidel, dechovým cvičením a studené vodě budete méně náchylní k nemocím z nachlazení.

Alergie, aneb imunitní systém se zbláznil.

 • Alergie jsou na postupu. Přibližně každý jedenáctý člověk u nás trpí například sennou rýmou.
 • Příčina: Imunitní systém reaguje přehnaně na látky, často přírodní. Původ nemoci ještě není zcela jasný. Ví se však, že roli hrají dědičné faktory, dále příliš krátká doba kojení, psychická zátěž, jedy ze životního prostředí a nadměrná čistota.
 • Ošetření: U alergií bojujeme většinou jen proti symptomům- kašli, nateklým očím, rýmě. Rozsáhlou terapií je desenzibilizace. Při ní se pacientům podávají nejprve slabé dávky látky vyvolávající alergii, které se pak pozvolna zvyšují. Tím by měl být imunitní systém nově naprogramován.
 • běžném životě to znamená vyhýbat se pokud možno alergenům.
 • Kortizon by se měl používat jen v naléhavých případech, protože potlačuje činnost imunitního systému.
Sdílet: